Підписатись
Замовити дзвінок

Міні-сад «Дошкільна Академія»

Комплексна програма

Розвивальна програма «Дошкільна академія» (міні-сад) – це курс загальнорозвивальних занять для всіх вікових груп дітей, спрямованих на гармонійний розвиток дошкільника відповідно до вікових та індивідуальних особли­востей.

Мета програми: розвиток пізнавальних процесів та здібностей, творчого мислення, сприймання, пам’яті, уваги, фантазії, набуття комунікативних навичок, що забезпечить нормальне самопочуття дитини у групі.

Програма реалізується в ігровій формі з використанням розвивальних ігор та вправ, базується на психолого-педагогічному вивченні кожної дитини.

Розвивальна робота з дітьми пронизує всі сфери їхнього життя і охоплює роботу як на заняттях, так і в повсякденному житті, проводяться різні форми дозвілля, прогулянки а також, у разі необхідності, індивідуальні заняття з психологом, логопедом.

Зміст розвивальної роботи: зробити з «добре» — «ще краще», спрямований на поступове заповнення прогалин у розвитку дітей і створення основи, на якій будується подальший роз­виток творчих здібностей. 

Поділ занять та ігрових вправ досить умовний. Практично не можна розділити розвиток сприйняття, мислення, мовлення, пам’яті, уваги, уяви, спочатку розвинувши одне, а потім інше. Чим би ми не займалися з дитиною, ми формуємо її психіку в цілому. Проте в розрізненні окремих груп завдань закладена логіка розвитку дитячої психіки: спочатку пізнавальна діяльність формується на перцептивному рівні, тобто на основі сприй­мання, потім спирається на уявлення, узагальнені образи, на­решті, на конкретному, а згодом й абстрактні поняття, за­кріплені у слові.

Розвивальна програма складена на основі базових стандартів дошкільної освіти, орієнтована на зміст державних програм навчання і виховання дітей дошкільного віку, може бути використана як для дітей з середнім рівнем, так і з підвищеним рівнем інтелектуального розвитку (за умови спрощення або ускладнення запропонованих ігор та завдань).

Програма охоплює переважно освітню роботу з дітьми, тобто їх навчання на заняттях, але багато видів запропонованих задач можуть включатися у вільну діяльність дітей. У роботі з дітьми педагоги використовують як традиційні педагогічні методи, так і інноваційні технології та авторські методики.

Навчально-розвивальна програма міні-садочка передбачає проходження чотирьох рівнів та оволодіння дітьми комплексом навчальних предметів.


Перший рівень: «Мамася» (група раннього розвитку – від 1,5 до 2-х років).

Заняття проводяться разом з мамами. Основний напрям: сенсорний розвиток малюків (маніпулювання та ігри з предметами, знайомство з кольорами, формою, величиною навколишніх предметів, їх призначенням та використанням).  А також: 

 • Розвиток мовлення, збагачення словника дітей;
 • Дидактичні і рухливі ігри та вправи.

Другий рівень: «Я пізнаю світ» (ранній вік – діти від 2-х до 3-х років).

Основний напрям: сенсорний, пізнавальний, фізичний розвиток (розвиток пізнавальних психічних процесів: відчуття, сприймання, мислення, уяви, пам'яті) та самостійності, ознайомлення з навколишнім світом, формування навичок образотворчої діяльності та елементарних математичних понять.

 • Ознайомлення з навколишнім та художня література;
 • Ігри з піском і водою;
 • Раннє читання;
 • Ігри-драматизації;
 • Музика й фізкультура.

Третій рівень: «Я– маленький геній» (молодший дошкільний – діти від 3-х до 4,5 років).

Основний напрям: всебічний, гармонійний розвиток дітей (розвиток розумових і спеціальних здібностей у різноманітних видах діяльності, розвиток наочно-образної уяви й пам'яті, формування сприйнятливості до вивчення іноземних мов. В програмі цього віку: 

 • Заняття з розвитку зв’язного мовлення (поглиблення знань про навколишній світ);
 • ЛЕГО-конструювання;
 • Пошуково-експериментальна діяльність;
 • Читання;
 • Музика й хореографія;
 • Математика, логіка;
 • Художня праця та образотворче мистецтво (робота з нетрадиційними матеріалами);
 • Ейдетика;
 • Іноземна мова;
 • «Інформація навколо нас» (комп’ютер – інструмент розвитку);
 • Дитячий театр;
 • Фізкультурні заняття.

Четвертий рівень: «Я – майбутній школяр» (старший дошкільний – діти від  4,5 до 6-ти років).

Основний напрям: підготовка дитини до навчання в школі – навчити дитину вчитися (розумовий, творчий, технічний та інтелектуальний розвиток дітей, розвиток творчої уяви, вольових процесів, уваги, креативності, зв'язного мовлення і дрібної моторики, дослідницьких вмінь, фізичний розвиток), а також формування навичок співпраці в колективі одноліток.

 • Читання, грамота.
 • Основи природничо-наукових знань (природознавство, елементи географії, астрономії).
 • Основи мистецтвознавства (глина і живопис).
 • Основи суспільствознавства. Ознайомлення з історією Києва, України.
 • Математика, логіка.
 • Ейдетика.
 • Іноземна (англійська) мова.
 • Цікава фізика, хімія (дослідницька діяльність).
 • Пізнавальне конструювання.
 • Художньо-творча діяльність.
 • Музика й хореографія.
 • Театралізація творів.
 • Робота з комп'ютером (планшетом). (Компютер – інструмент пізнання).
 • Ігри-естафети і фізкультурні змагання.

Заповніть форму та запишіться на програму

Успішно відправлено