Підписатись
Замовити дзвінок

Тренінговий курс «Я - Унікальний»

Тренінговий курс «Я - Унікальний»


Курс складається з 3-х модулів по 3 заняття, по 3 години кожне заняття.
Відвідувати можна, як весь курс, так і по модульно або по окремим занять.
Кожне заняття або модуль має свою цілісну структуру і завершеність.
Форма проведення курсу - тренінгова.
Вік учасників: 12-16 років.
Кількість учасників: 9-15 чол.


І модуль

«Знайомство з собою, або що ми про себе не знаємо»
      Заняття №1 «Діагностичне»:
Діагностика індивідуальних особливостей
Мотиви і потреби, сфера ваших інтересів
Рівень домагань, самооцінка
Схема «Вікно Джогарі»
 

Заняття №2 «Підвищення значущості« Я - концепції »:
Розвиток інтересів до себе, прагнення розібратися в своїх вчинках, здібностях.
Формування первинних навичок самоаналізу.
Розвиток почуття власної гідності.
Формування інтересу до іншої людини як особистості.

Заняття №3
«Чарівна країна почуттів, або розвиваємо емоційний інтелект»
Що це - емоційний інтелект (ЕІ)?
Складові ЕІ (самосвідомість, самоконтроль, емпатія, навички взаємодії з іншими людьми).
Методи і техніки розвитку ЕІ.

  ІІ модуль «Вчимося мистецтву спілкування»
Заняття №1 (з елементами відеотренінгу) «Конструктивна взаємодія»:

Чи вмієш ти спілкуватися?
Види спілкування: вербальне, невербальне.
Усвідомлення власних ресурсів і обмежень в спілкуванні.
Позбавлення від страхів і бар'єрів у процесі міжособистісної взаємодії, від неефективних способів комунікації.
Формування та вдосконалення навичок спілкування, підвищення впевненості в собі.
Відпрацювання навичок особистісного спілкування з однолітками способи взаєморозуміння.
   Заняття №2 «Управління конфліктами»
Конфліктна ти особистість?
Профілактика внутрішньої конфліктності.
Внутрішній конфлікт.
Розвиток здатності самовиражатися.
Розвиток рефлексії.
Звернення агресії в прийнятні способи самовираження.

Заняття №3  «Мистецтво самопрезентації (бути чи здаватися)»

а

б

в

г

Заняття №4 (Можна це заняття зробити окремим модулем)  «Іспит - це легко!»

Що таке стрес і який впливає ситуація невизначеності.

Поняття саморегуляції.

Актуалізуємо внутрішні ресурси.

Підвищуємо впевненість в собі і в своїх силах.

Розглянемо ефективні техніки самопідтримки, релаксації і зняття напруги при здачі тестів і іспитів.

ІІІ модуль «Лідерство - запорука успіху»

Заняття №1 «Ефективне лідерство»:

Лідер та лідерство.

Самоменджмент лідера.

Лідер у тобі.

Заняття №2 «Лідер та його команда»

Основи командної взаємодії.

Роль лідера в команді.

Ефективна команда: кроки до створення.

Заняття №3 «Ефективний тай менеджмент та постановка цілей»:

Управління лідерськім годинником.

Вміння ставити та досягаті цілей.

Гра «Життя - як проект»: гра на тайменджмент, дослідження своєї ефектівності, фінансів, всех сфер життя.

 

Заповніть форму та запишіться на програму

Успішно відправлено