Підписатись
Замовити дзвінок

Діагностика обдарованості

Психологічна діагностика обдарованості дозволяє визначити рівень розвитку здібностей на різних етапа...

Психологічна діагностика обдарованості – це дослідження особистості за допомогою стандартизованих тестів, опитувальників  та проективних методик, які дозволяють визначити рівень розвитку здібностей та обдарованості у дитини (інтелектуальної, творчої, академічної, лідерської, соціальної, технічної, художньої, музичної, спортивної тощо) на різних етапах вікового розвитку дитини.

Методичний арсенал складається з апробованих вітчизняних розробок, а також  психодіагностичних методик, які широко застосовуються у світовій психологічній практиці. Всі тести адаптовані до культурно-національного середовища нашої держави, характеризуються високою надійністю та валідністю. Обробка, співставлення та інтерпретація результатів здійснюється за допомогою стандартизованих шкал з урахуванням вікової диференціації, а також гендерного підходу.

У роботі з дошкільниками та молодшими школярами ми застосовуємо діагностику розвитку психічних процесів, пізнавальних здібностей, властивостей особистості та станів. Виявляємо психологічні особливості дитини, вроджені задатки та здібності, її потенційні можливості.

З дітьми підліткового та старшого шкільного віку проводимо діагностику: структури особистості; мотиваційного компоненту; соціально-комунікативної зрілості та адаптованості; інтелекту та креативності; профорієнтаційну діагностику.

Профорінтаційна діагностика старшокласників проводиться за допомогою комп'ютерних програм упродовж 2-3 годин з перервами на відпочинок.

Під час комп‘ютерної діагностики пред‘явлення тестів, підрахунки результатів і їх виведення на екран комп‘ютера  для запису у карту тестування відбувається автоматично.

Після проходження діагностики спеціалістами формується розгорнутий звіт і надаються практичні рекомендації.